Slide background

ALPAKOTERAPIA

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii, która opiera się na
współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką. Takie działania
terapeutyczne służą poprawie samopoczucia człowieka
w sferach: społecznej, emocjonalnej, poznawczej i fizycznej.
Slide background

ALPAKA
CO TO ZA ZWIERZĘ?